Tee ostotarjous

Tarjous

Velaton kauppahinta tarkoittaa kokonaishintaa, joka sisältää kauppahinnan ja mahdollisen huoneistokohtaisen yhtiölainaosuuden.
minimissään 2 päivää

Tarjouksen ehtona on

Omistusoikeuden siirtyminen

Hallinnanluovutuspäivä

Vastuu tuotoista ja kuluista siirtyy ostajalle

Varainsiirtovero

1,5 % velattomasta kauppahinnasta osakkeiden osalta tai 3 % kauppahinnasta kiinteistön tai vuokraoikeus rakennuksineen osalta.

Ostotarjousehdot

Ostotarjousehdot avautuvat uuteen ikkunaan.

Viesti

Jos kohteessa on useampi tila, yksilöi, mistä kohteesta teet tarjouksen (esim. tilan numero tai tunnus). Voit myös lisätä muita tarjousehtoja.